Oznámenie o ukončení verejnej obchodnej súťaže zo dňa 4.9.2009© 2009 BOLT s.r.o. , posledná aktualizácia 25.9.2009